Kurv 0
Hvorfor opstår urininkontinens, og hvad kan jeg selv gøre?

 

Hvorfor opstår urininkontinens?

Urininkontinens er ikke en sygdom men et symptom på, at der er noget galt i urinvejene. Problemerne kan skyldes fysiske forandringer eller belastninger, men kan også opstå på grund af uhensigtsmæssige vaner.

Hvor og hvornår kan man søge hjælp?

Når inkontinens opstår, er der heldigvis mange ting, man selv kan gøre for at afhjælpe problemerne, blot ved at ændre små vaner eller træne bækkenbunden. Hvis du ikke selv føler, du kan få kontrol over problemerne, er det vigtigt at blive undersøgt hos lægen, så de fysiske årsager kan blive udredt og behandlet. Det er i mange kommuner også muligt at henvende sig til en kontinenssygeplejerske eller på en inkontinensklinik og derfra blive guidet til den rigtige hjælp.

Fysiske årsager og symptomer hos kvinder

Kvinder holder på urinen ved hjælp af den ydre lukkemuskel, som er en integreret del af bækkenbunden. Derfor har belastning af bækkenbunden stor betydning for urininkontinens.

Hvis bækkenbunden belastes, kan du opleve, at der kommer små eller større ufrivillige dryp uden forudgående vandladningstrang. Disse gener opstår under aktivitet og generer ikke, når du ligger ned.

Bækkenbunden belastes blandt andet af

 • Børnefødsler
 • Tunge løft
 • Hoste
 • Overvægt
 • Lavt østrogenniveau efter overgangsalderen. 

Tips og tricks til kvinder

 • Træn bækkenbunden. Bed evt. en fysioterapeut eller din læge om hjælp til at sammensætte et optimalt træningsprogram for dig.
 • Spænd op i bækkenbunden før tunge løft, hoste, nys og lignende – og husk også at slappe af i musklerne bagefter, så du undgår myoser.
 • Sørg for, at blæren ikke bliver overfyldt. Lyt til din krops signaler, og gå på toilettet, når du føler trang. Det er normalt at lade vandet ca. hver 3.-4. time, mens du er vågen.
 • Hvis du ikke mærker bedring ved egen hjælp, så tal med din læge, så du kan få klarlagt den præcise årsag og muligheder for behandling.


Fysiske årsager og symptomer hos mænd

Urinrøret passerer gennem prostata (blærehalskirtlen), som - helt naturligt - vokser med alderen. Det kan skabe gener, bl.a. ved at urinens passage gennem urinrøret kan blive påvirket i større eller mindre grad. Det vil typisk opleves som en svag stråle og forsinket opstart af vandladningen. Passagen kan med tiden blive så påvirket, at blæren får problemer med at tømme sig helt ved toiletbesøg. Det kan medføre hyppig vandladningstrang og øget risiko for blærebetændelse. Ved længere tids påvirkning kan de små nerver i blæren tage skade, så det bliver svært at mærke, hvornår man skal lade vandet.

Nogle mænd kan opleve efterdryp, hvilket viser sig ved, at der kommer et ekstra dryp urin i det øjeblik, bukserne trækkes op, så tøjet bliver vådt. Det skyldes, at der kommer til at stå en lille urinrest nederst i urinrøret, som bliver presset ud, når bukserne trækkes op i skridtet og presser på området. Det lette pres fra bukserne bevirker at den lille urinmængde presses frem og ud i tøjet.

Tips og tricks til mænd

 • Ved toiletbesøg: Når du er færdig med at lade vandet, kan du føre en finger med et let tryk fra endetarmen frem mod pungen, mens du stadig står ved eller sidder på toilettet. Den lille urinrest vil nu blive presset frem og havne i toilettet. På den måde undgår du vådt tøj og behøver muligvis slet ikke et inkontinenshjælpemiddel.
 • Hvis du har problemer med dårlig blæretømning, kan du læse mere og få tips og tricks i afsnittet lidt længere nede.
 • Træn bækkenbunden. Bed evt. en fysioterapeut eller din læge om hjælp til at sammensætte et optimalt træningsprogram for dig.
 • Hvis du ikke mærker bedring ved egen hjælp, så tal med din læge, så du kan få klarlagt den præcise årsag og muligheder for behandling.
Inkontinens


Fysiske årsager og symptomer hos både mænd og kvinder

Urge-/tranginkontinens og dårlig blæretømning rammer båder mænd og kvinder og kan give gener, der kan opleves på alle tidspunkter af døgnet:

 • Man kan ikke længere mærke, hvornår blæren er fuld, og man skal lade vandet. Blæren løber derfor over af sig selv og giver sivende urininkontinens.
 • Man oplever ofte hyppige vandladninger og/eller gentagne blærebetændelser.

Urge-/tranginkontinens er en hyppig inkontinensform for begge køn og opstår som regel først efter 60-års alderen.

Du kan opleve en kraftig vandladningstrang og være ude af stand til at holde urinen tilbage, selv om du skynder dig til toilettet. Desuden vil trangen melde sig hyppigt, hvilket kan virke begrænsende for den sociale aktivitet. Blæren tømmer sig ofte helt, og genen optræder både dag og nat.

Årsagen skyldes uorden i de mange nervebaner, der er involveret i vandladningen. Det kan både være nervebanerne i selve blæren og/eller i centralnervesystemet, der kan være påvirket og dermed giver gener.

Nervebanerne kan påvirkes af

 • Hvis slimhinden i blæren er blevet tynd pga. lavt østrogenniveau efter overgangsalderen hos kvinder. Nerverne er ikke længere beskyttet af slimhinden, og derfor sender de oftere signaler til hjernen om at ”nu er det tid!”
 • Gynækologiske sygdomme hos kvinder, f.eks. cyster
 • Skader på rygmarven
 • Neurologiske sygdomme, f.eks. hjerneblødning, blodprop i hjernen, Parkinsons sygdom og visse demensdiagnoser
 • Sygdomme i blæren, f.eks. blærebetændelse
 • Bivirkninger af medicin mod hjerte-/lungelidelser, fordi disse typer medicin påvirker de samme typer celler i blæren som i hjerte og lunger.

Tips og tricks ved urge-/tranginkontinens

 • Træn bækkenbunden, så du bedre kan holde dig, til du når toilettet.
 • Er du generet af hyppig vandladning, kan blæretræning være en hjælp:
  • Når trangen melder sig – sæt dig ned og knib hårdt i bækkenbunden til trangen forsvinder, gå derefter på toilettet. Næste skridt er, at du udsætter toiletbesøget længere og længere, efter du har undertrykt trangen. På den måde kan du genvinde kontrollen.
 • Som med al anden fysisk træning, kan der gå flere uger, før du mærker resultater af din bækkenbundstræning. Det er helt normalt! Husk på, hvilken frihed det vil give dig med tiden, vær tålmodig og vedholdende, og hold evt. styr på dine fremskridt med et ugeskema eller lignende.


VIGTIGT
: Opstår denne inkontinensform pludseligt fra den ene dag til den anden, eller kan du ikke få symptomerne under kontrol ved egen hjælp, er det vigtigt at søge læge. Det kan i enkelte tilfælde, være første tegn på en alvorlig sygdom i blære eller underliv.

Dårlig blæretømning skyldes oftest, at blæren er blevet for stor og slap efter kraftig udvidelse over en lang periode. Det kan være fordi, du gennem længere tid har udsat toiletbesøg trods trang. Måske i forbindelse med et job, der ikke gør det muligt at gå på toilettet, når trangen melder sig. Det er normalt at gå på toilettet 4-8 gange i døgnet alt efter, hvor meget man drikker. Når blæremusklerne overstrækkes, kan nerverne ødelægges, så der ikke længere sendes signal til hjernen, når blæren er fyldt.

Man kan også opleve hyppig vandladningstrang, fordi blæren ikke tømmes helt ved toiletbesøg. Måske er der 1/3 tilbage efter vandladningen, og derfor går der kun kort tid før blæren igen er fyldt, og toilettet kalder. Resturin kan give grobund for bakterievækst i blæren og øge risiko for blærebetændelse.

Blæretømningen kan påvirkes af

 • Forstørret prostata hos mænd
 • Nedsynkning af underlivsorganer hos kvinder
 • Påvirkning af de små nerver i blæren pga. sukkersyge og/eller stort alkoholindtag
 • Bivirkninger ved medicin, bl.a. nervemedicin og smertestillende morfinpræparater. Spørg din læge til råds – måske er der mulighed for anden medicinering.

Tips og tricks ved dårlig blæretømning

 • Sæt toiletbesøgene i skema på faste tider, med ca. 3-4 timers mellemrum i de vågne timer.
 • Tøm blæren ad 2-3 omgange på følgende måde: Lad vandet - uden at presse. Når du føler, du er færdig, så rejs dig op, og trip/gå lidt frem og tilbage, hvorefter du igen sætter dig ned og lader vandet. Denne metode kan gentages 2-3 gange. Blæren er nu tømt så godt som muligt, og det kan give dig bedre kontrol over vandladningen - og på sigt også færre blærebetændelser.


Husk - brug sund fornuft, mærk din krops signaler og prøv dig frem, til du finder den løsning eller behandling, der passer til dig.

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål? Eller vil du vide mere om vores hjælpemidler? Vores rådgivere sidder klar på mail eller telefon med gratis, personlig vejledning. Klik her for at kontakte os